Privacy Statement

Van der Wiel Optiek is onderdeel van Van der Wiel B.V. te Leiden.

Algemene gegevens

Ons bedrijfsadres
Nieuwe Rijn 62
2312 JH Leiden

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 28011107
Ons BTW-nummer: NL009248109B01
 

Vastlegging en verwerking van uw gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 
• Uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
• Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
• De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
• Alle informatie met betrekking tot de paginaís die u op onze site geraadpleegd hebt
• Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 

Gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
 

Derden

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 

Communicatie

• Als u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.
• Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
• Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
 

Wijzigingen

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacy Statement. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, bijvoorbeeld omdat u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: webshop@eye-fashion.nl.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.